Arbeidsrecht

In het Arbeidsrecht is verandering een constante factor. Actuele en brede kennis van zijn dan ook van groot belang.

Advocatenkantoor Van Rossum adviseert ondernemingen, statutair bestuurders en werknemers. Wij adviseren en procederen over verscheidene onderwerpen van het arbeidsrecht. Daarbij streven wij naar snelle en praktische oplossingen, waarbij de belangen van de cliënt centraal staan. Wij helpen graag bij het bereiken van een bevredigende oplossing.

Tevens zijn wij regelmatig betrokken bij onderhandelingen met ondernemingsraden en vakbonden en regelen de gevolgen van fusies en overnames, zoals reorganisaties en herstructureringen.

Wij zijn huisadvocaat van een aantal MKB bedrijven en non-profit organisaties en hebben onder meer kennis en ervaring inzake:
 • collectief ontslag en reorganisatie;
 • individueel ontslag;
 • overgang van onderneming;
 • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en freelance overeenkomsten voor zzp’ers;
 • concurrentie- en relatiebeding;
 • detachering;
 • uitzendovereenkomsten;
 • personeelsreglementen;
 • loonsancties;
 • afvloeiingsregeling en beëindigingsovereenkomst;
 • transitievergoeding en billijke vergoeding;
 • medezeggenschap en ondernemingsraad.
Bepaalde werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een van tevoren vastgesteld tarief. U weet dan waar u aan toe bent. De kosten van de advocaat van de werknemer komen bij ontslag regelmatig voor rekening van de werkgever.