Digitalisering, IT & ICT


IT & ICT
Informatietechnologie (IT) en informatie- en communicatietechnologie (ICT) zien op de ontwikkeling en het beheer van systemen, software, databases, webapplicaties en telecommunicatie. De overgang van informatie naar een digitale vorm bevindt zich sinds enkele jaren in een stroomversnelling. De digitalisering van onze maatschappij brengt veel gemakken met zich mee maar kan ook zorgen voor grote uitdagingen voor organisaties.
 
Verkleinen risico’s
Digitalisering heeft een aanzienlijke invloed op de juridische en contractuele relaties tussen bedrijven, particulieren en overheden. Tussen gebruikers en softwareleveranciers moeten bijvoorbeeld duidelijke afspraken worden gemaakt die vervolgens moeten worden vastgelegd in licenties, verkoop- en ontwikkelovereenkomsten. De risico’s van digitalisering moeten hierbij niet uit het oog worden verloren. Denk onder andere aan identiteitsfraude, gegevens die verkeerd of zelfs helemaal niet gekoppeld zijn en aansprakelijkheidsrisico’s.
 
Onze diensten
De medewerkers van ons kantoor hebben veel ervaring met zowel het adviseren als procederen in dossiers over digitalisering. Wij zijn ons bewust de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het gebied van IT en ICT, en daarom spannen wij ons in op up-to-date te blijven. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen.
 
Wij kunnen u ondersteunen bij onder andere:
  • Het opstellen en beoordelen van ICT-contracten;
  • Het vormgeven van dataverkeer tussen organisaties;
  • Het werken in ‘the cloud’;
  • Het kopen en verkopen van producten in een online omgeving;
  • Het adviseren en procederen over IT-geschillen;
  • Het in kaart brengen van de risico’s bij het gebruik van social media;
  • en Algemene juridische projectbegeleiding.