Disclaimer

Iedere aansprakelijkheid van Van Rossum, haar juristen en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Van Rossum afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Rossum aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van Rossum bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze site aan derden is niet toegestaan. Van Rossum staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte informatie.

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten en zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij verzoeken u om dan contact met ons op te nemen en de klachtenregeling in acht te nemen.