Faillissement

(F) De heer B.G. Moes

Op 1 december 2015 is de heer B.G. Moes, wonende te (7874 TJ) Odoornerveen aan de Noordzijde 27, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mw. mr. F. Brekelmans als rechter-commissaris en mr. P. van Rossum tot curator. Heeft u een vordering op failliet, kunt u deze indienen via onze website.

Aangezien het hier om een faillissement van een natuurlijk persoon gaat, kan om privacy-redenen het verslag niet automatich worden gedownload. Voor inhoudelijke vragen over het faillissement kunt u contact opnemen met de behandelaar via info@vanrossumadvocaten.nl.

Curator / bewindvoerder

Behandelaar(s)