Faillissement

H.L. Luchjenbroers

Aangezien het hier om een faillissement van een natuurlijk persoon danwel een schuldsaneringsregeling gaat, kan om privacy-redenen het verslag niet worden gedownload. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met de behandelaar.

Curator / bewindvoerder

Behandelaar(s)