Financiering en zekerheden

Bij het starten of uitbreiden van een onderneming is er veelal sprake van een financieringsbehoefte. Wij helpen u waar nodig zekerheden te vestigen en zorgen voor risicospreiding binnen de groep van ondernemingen, zodat de risico’s blijven waar u ze heeft willen nemen. Wij stellen hiervoor de benodigde stukken op en denken vooruit. Met onze kennis van de meest recente regelgeving en rechtspraak adviseren wij u bij het aangaan en beëindigen van een financiering en de mogelijk noodzakelijke uitwinning van zekerheden.