Herstructurering

Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met (dreigende) discontinuïteit, dan zijn wij er om uw onderneming, haar bestuurders en haar commissarissen terzijde te staan. Gericht op het voortbestaan van de onderneming, al dan niet door een sanering, alsmede om u te behoeden voor de valkuilen die in insolventiesituaties kunnen bestaan en die wij als geen ander kennen.

Wij zijn een partner die vooruit denkt en u begeleidt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of beëindigen van uw onderneming. Een partner die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de belastingdienst. En een partner die u adviseert over uw positie als bestuurder of aandeelhouder in deze cruciale en onzekere fase.
 
Wij procederen bij verscheidene rechtelijke instanties op het gebied van:
  • insolventierecht (o.a. aanvragen faillissement, verweer tegen faillissementsaanvraag, bestuurdersaansprakelijkheid)
  • financiering en zekerheden (pandrechten, eigendomsvoorbehoud, borgstellingen)