Is uw debiteur een vennootschap onder Firma, eenmanszaak of maatschap?

Is uw debiteur een vennootschap onder firma (V.O.F.), een eenmanszaak of een maatschap en wordt uw vordering na herhaaldelijke herinneringen niet voldaan? 

In dat geval is het belangrijk te weten dat het incassotraject pas in gang gezet kan worden als u eerst de zogeheten '14-dagen-brief' hebt verzonden. In deze brief dient u expliciet de gevolgen van niet-betaling te vermelden, waaronder de precieze hoogte van de incassokosten. De betalingstermijn is dan 14 dagen en gaat in op de dag na de datum van de verzending van deze brief.

Klik hier voor een voorbeeld van een 14-dagen brief. 

Wanneer uw vordering alsnog onbetaald blijft, schakelt u Van Rossum in:
Incasso opdracht