Insolventie

Faillissementen
Mr. Peter van Rossum wordt door de rechtbank Noord- Nederland meerdere keren per jaar tot curator benoemd voor de afwikkeling van grote en kleine faillissementen. Samen met zijn team worden deze faillissementen op alle facetten efficiënt afgewikkeld, waarbij de curator de belangen van de crediteuren dient en de belangen nauw in het oog houdt. In de afgelopen jaren zijn er bij Van Rossum zo’n 330 faillissementen afgewikkeld.
 
Bedrijven in financiële moeilijkheden
Mr. Peter van Rossum en/of Sytse Veenstra begeleiden en adviseren bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Door hun jarenlange ervaring en deskundigheid bieden zij oplossingen voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit herstructurering, herfinanciering, of verbetering van de cashflow. Nadat de strategie is bepaald begeleiden Van Rossum en/of Veenstra u bij  het voeren van de onderhandelingen voor u met onder andere financiers, de fiscus, crediteuren, curator en andere betrokken partijen.
 
Werkzaamheden van Van Rossum bestaan onder andere uit:
 • de uitwinning van pandrechten, hypotheekrechten (vorderingen, voorraad, inventaris, vastgoedzekerheden;
 • de aanpak faillissementsfraude;
 • de doorstart van ondernemingen;
 • faillissementen;
 • het aanbieden van een crediteurenakkoord;
 • het inroepen van eigendomsvoorbehoud en het terugvorderen van eigendommen;
 • het herstructureren van activiteiten;
 • het herstructureren van schulden;
 • pauliana geschillen, rechtshandelingen in het zicht van het faillissement (bijvoorbeeld betalingen of verkoop activa);
 • procedures tegen de curator;
 • surséance van betaling.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid adviseert en procedeert Van Rossum inzake aanspraken voor en tegen bestuurders en commissarissen in uiteenlopende maar ook zeer omvangrijke en complexe procedures. Dat zijn zaken waarin bestuurders bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld door de rechtspersoon zelf, door de curator in een faillissement of door individuele schuldeisers van de rechtspersoon. Van Rossum heeft jarenlange ervaring en expertise met het adviseren en procederen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. U bent bij ons dus aan het juiste adres.

mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat De heer S.W. (Sytse) Veenstra, bedrijfsadviseur
mr. Peter van Rossum
Advocaat / curator
Sytse Veenstra
Bedrijfsadviseur