Insolventierecht

Van Rossum heeft veel ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij moeilijkheden, herstructureringen en reorganisaties.

Wij treden regelmatig op als curator en bewindvoerder in faillissementen, surséances en WSNP-zaken van betaling. Van Rossum heeft de specialisten in huis om uw onderneming of u als ondernemer te adviseren en te begeleiden teneinde een onomkeerbare situatie van u of uw onderneming te voorkomen.

Ook adviseren wij en treden wij op in procedures namens bestuurders en commissarissen die aansprakelijk worden gesteld door curatoren of bewindvoerders en/of handelscrediteuren.

Regelmatig werken wij samen met accountants en fiscalisten om voor onze opdrachtgever zonodig de problemen multidisciplinair op te lossen. Wij begeleiden bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement.

Peter van Rossum is een specialist op het gebied van insolventierecht en faillissementsrecht die verbonden is aan de specialisatievereniging INSOLAD.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Peter van Rossum.
 Klik hier voor een overzicht van alle faillissementen en schuldsaneringsregelingen (WSNP-zaken)
                                 die bij ons kantoor in behandeling zijn.