Juridisch Abonnement Bedrijven

Uw gegevens

Financiële afspraken

ZZP’er: € 19,00 per maand excl. BTW
MKB, 1 tot 5 medewerkers: € 29,00 per maand excl BTW
MKB, 5 tot 10 medewerkers: € 39,00 per maand excl BTW
MKB, 10 tot 15 medewerkers: € 49,00 per maand excl BTW
MKB, 15 of meer medewerkers: vlg. offerte*
*Heeft uw bedrijf meer dan 15 werknemers dan bieden wij een maatwerkoplossing.

Bijlagen toevoegenHet Juridisch Abonnement treedt in werking wanneer alle hierboven genoemde gegevens zijn ingevuld, de bijlagen zijn aangeleverd en de eerste maandbetaling middels automatische incasso heeft plaatsgevonden.
 
Wijze van betaling en facturatie
Betaling geschiedt door middel van maandelijkse automatische incasso (Euro-Incasso) op de 20e van elke maand. De elektronische factuur wordt minimaal 5 dagen voorafgaand aan de automatische incasso per email aan u verstuurd. 
 
Duur abonnement/opzegging
Het abonnement gaat in na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en doorlopende machtiging SEPA en wordt aangegaan voor een contractperiode van minimaal 1 jaar. Na afloop van de minimale contractperiode wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd voortgezet. Het abonnement kan na 1 jaar worden opgezegd tegen de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 
Beperking beroepsaansprakelijkheid
Alle werkzaamheden worden verricht onder de voorwaarde dat onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Van Rossum Advocaten B.V. van toepassing. De opdrachtgever verklaart een afschrift van de algemene voorwaarden van Van Rossum Advocaten B.V. te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.