Aansprakelijkheid bestuurders voor gewone zakelijke risico’s vergroot

Datum 06-08-2013
Bericht geschreven door:
De Hoge Raad heeft in het zogenoemde Spaanse Villa arrest van 23 november 2012 het risico vergroot dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden houden voor de gewone zakelijke risico’s van de rechtspersoon.

In voormeld arrest oordeelt de Hoge Raad dat een bestuurder niet alleen aansprakelijk kan zijn in situaties waarin schuldeisers worden benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar  blijven van diens vordering op de vennootschap. Ook als hem ten aanzien van een onrechtmatige daad van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt treft op grond van dat hij het onrechtmatige handelen van de vennootschap, in verband met de hem kenbare belangen van de benadeelde schuldeiser, had behoren te voorkomen.

Wanneer bovenstaand van toepassing is bij (dreigend) faillissement van een rechtspersoon doet de rechtspraak over het algemeen recht aan de uiterst lastige bestuurderstaak. Een bestuurder dient in staat te blijven om reddingspogingen te nemen  zonder bang te hoeven zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid, mochten de reddingspogingen niet slagen en schuldeisers onbetaald blijven. Pas als reddingspogingen geen doel meer dienen omdat het reële perspectief ontbreekt wat betreft de voortzetting van de onderneming, wordt verwacht van bestuurders dat zij hun reddingspogingen staken  en de belangen van de schuldeisers voorop stellen.

Echter, voor de gevallen buiten faillissement, geldt als nieuwe maatstaf dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden wanneer hij handelen in verband met kenbare belangen had behoren te voorkomen. Als uitgangspunt geldt dat de rechtspersoon financieel in staat is om de schade van derden als gevolg van onrechtmatige daad te vergoeden, eventueel met behulp van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer een bestuurder in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens een derde, en deze verplichting niet direct verband houdt met de taakuitoefening van de bestuurder, gelden de gewone regels betreffende onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over in hoeverre uw bedrijf versus u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden voor onrechtmatige daad? Neem dan gerust contact met ons op.