Advocatenkantoor Van Rossum is gespecialiseerd in Insolventierecht en Incasso

Datum 09-04-2020
Wij zijn een nichekantoor dat gespecialiseerd is in insolventierecht en incasso.

Insolventierecht betreft naast het afwikkelen van faillissementen ook het begeleiden van cliënten bij herstructureringen, betalingsregelingen, schuldakkoorden en saneringen.

Incasso betreft naast het incasseren van vorderingen ook het begeleiden van cliënten (schuldeisers) bij het aangaan van betalingsregelingen met opdrachtgevers (schuldenaren). Betalingsregelingen kunnen op verscheidene wijzen worden vastgelegd. Doelstelling is om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen ten aanzien van de betaling in termijnen. Ook monitoren wij deze betalingsregelingen en wordt waar mogelijk geanticipeerd op het niet nakomen van de betalingsregeling.
 
Bij het aangaan van betalingsregelingen worden, indien mogelijk, zekerheden gevestigd door bijvoorbeeld het vestigen pandrechten en borgstellingen van derden.

Doelstelling is dat cliënten voldoende liquiditeit behouden om hun lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 088-1770111.