Afwijzing aanvraag eigen faillissement

Datum 05-03-2014
Bericht geschreven door:
De rechtbank Rotterdam heeft in een aantal uitspraken[1] een eigen verzoek tot faillissementsverklaring afgewezen. De rechtbank heeft overwogen dat het doel van een faillissement is “het verwezenlijken van een gemeenschappelijk verhaal op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.” Degene die zijn of haar eigen faillissement heeft aangevraagd heeft in deze gevallen niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende baten aanwezig zijn of zullen zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden. Bovendien is er geen uitkering aan de schuldeisers te verwachten. De rechtbank overwoog dat het faillissement daarom geen door de faillissementswet beschermd belang dient.
 
Deze uitspaken lijken in de lijn te liggen van eerdere uitspraken waarbij het aanvragen van het eigen faillissement werd aangemerkt als misbruik van recht omdat men de aanvraag deed om op deze manier via omzetting van het faillissement (versneld) toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van 3 september 2013.


[1] Rechtbank Rotterdam, 14-11-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10797 & 29-11-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10796 & 11-7-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10795