AVG-oplichting, een veel voorkomend fenomeen

Datum 24-10-2018
Bericht geschreven door:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG’’) wordt, ondanks dat deze reeds in 2016 is vastgesteld, door veel organisaties als een blok aan het been ervaren. Een klein half jaar na het in werking treden van de AVG duiken berichten op van oplichters die misbruik maken van de onzekerheid waarin bedrijven verkeren.
 
Identiteitsmisbruik AP
De Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’), heeft gewaarschuwd voor oplichters die zich voordoen als de AP. Deze oplichters nemen contact op met verschillende bedrijven met de mededeling dat zij een boete moeten betalen omdat bijvoorbeeld de website niet in overeenstemming is met de verplichtingen uit de AVG. Het is belangrijk om op te merken dat de AP nooit direct een boete zal opleggen. Aan een boetebesluit moet namelijk eerst een onderzoek vooraf worden gegaan. De AP roept organisaties die benaderd worden op om contact op te nemen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
AVG-keurmerk
Daarnaast is een waarschuwing uitgegeven voor bedrijven die zeggen dat ze een keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat zij voldoen aan de AVG. Om bedrijven over de brug te halen stellen deze oplichtende partijen nauw samen te werken met de AP. Het is echter zo dat de AP geen AVG-keurmerk heeft goedgekeurd. Zij is wel betrokken bij accreditatie van instellingen die een AVG-certificaat kunnen toekennen. Op termijn kunnen organisaties een certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (‘’RvA’’). Op dit moment zijn er in Nederland nog geen certificatie-instellingen geaccrediteerd. Nogmaals, de AP is enkel betrokken bij het beoordelingsproces van organisaties die voor accreditatie in aanmerking komen.
 
Wat kunnen wij voor u doen?
Er bestaan verschillende organisaties die misbruik maken van de onzekerheden die de op organisaties van toepassing zijnde regels met zich meebrengen. Veel bedrijven zijn – niet altijd terecht – ongerust over berichten in de media met betrekking tot hoge boetes die de AP kan opleggen. Van deze onzekerheid wordt misbruik gemaakt. Wordt u benaderd door een organisatie die zich voordoet als de AP? Houdt u dan altijd bovenstaande in gedachten en ingeval van twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft Advocatenkantoor Van Rossum een privacyscan ontwikkeld. Tegen een vast bedrag ad € 575,- excl. btw, voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.