Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Datum 28-05-2013
Bericht geschreven door:
Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Vanaf 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Het doel van deze wettelijke vastlegging is de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Business-to-business (B2B)
  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van de factuur.
  • In een overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
Bedrijven en overheden
De nieuwe wet komt daarnaast bedrijven tegemoet die zaken doen met de overheid. Voor de overheid zal voortaan bij handelstransacties een betalingstermijn van 30 termijn gelden. Van die termijn kan vrijwel niet worden afgeweken. Voor overheidsinstanties gelden derhalve striktere regels dan voor bedrijven.

Geen of te late betaling
Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van het openstaande bedrag. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40,00. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn
Er is en komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.
De wijziging is ingegaan op 16 maart 2013. Met de invoering van deze wet wordt gevolg gegeven aan een Europese Richtlijn. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten na 16 maart 2013 zijnde de inwerkingtreding van deze wet.
 

Bron: www.rijksoverheid.nl / www.antwoordvoorbedrijven.nl