Borgstelling MKB-kredieten verruimd

Datum 14-01-2014
Bericht geschreven door:
Borgstelling MKB-kredieten verruimd

Als mkb-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen van de overheid voor een gedeelte van een krediet. Daardoor kunt u bij de bank meer geld lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. De bank en de andere financiers kunnen bij de overheid een beroep doen op de borgstelling mkb-kredieten. 
 
Per 1 november 2013 is het maximumbedrag waarvoor de staat borg staat tijdelijk verhoogd van 1 miljoen naar maximaal 1,5 miljoen euro.  Bent u starter en sluit u een starterlening af van maximaal € 266.667,00 dan staat de overheid borg voor 67,5%. Voorheen was dat 45%.
 
Wanneer komt u in aanmerking?
  • Uw bedrijf kan de bank te weinig onderpand bieden.
  • Uw bedrijf heeft een gunstig toekomstperspectief.
  • Het krediet is niet bestemd voor een project of een belegging.
  • Bezit u als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal? Dan staat u zelf voor 25% borg.
De regeling is sinds 1 november 2013 verruimd. De verruiming duurt tot uiterlijk 31 december 2014.

Verder heeft de overheid de kredietmogelijkheid voor mkb-bedrijven per 1 november 2013 uitgebreid. Een MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbehoefte van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. U kunt een krediet aanvragen bij Qredits.

Hieronder een overzicht van de voorwaarden voor het aanvragen van een MKB-krediet:

  1. u bent 18 jaar of ouder.
  2. u bent een startende- of bestaande ondernemer of u gaat een bedrijf overnemen.
  3. u exporteert niet voor 100% naar buitenland.
  4. u hebt geen bancair krediet of een bancair krediet van minder dan € 150.000.
  5. u maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 150.000.
  6. u wilt niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren.
Het plan wordt snel en zorgvuldig door Qredits beoordeeld. De gegevens worden overigens wel getoetst bij het BKR (Bureau Kredietregistratie); een melding hoeft echter niet altijd een probleem te zijn.
 
Bron: www.rijksoverheid.nl