Bouwplannen strijdig met bestemmingsplan, toch mogelijkheden

Datum 06-01-2016

Met het omgevingsrecht (oftewel ruimtelijkeordeningsrecht) wordt door de overheid bepaald welke bedrijfsactiviteiten u mag verrichten op uw bedrijfsperceel. Tevens wordt bepaald welke gebouwen u voor deze bedrijfsactiviteiten op uw perceel mag bouwen. De overheid zal hiervoor veelal gebruik maken van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit regels die een beschrijving bevatten van de bestemming, zoals een plankaart en een toelichting. Als u uw perceel net iets anders wilt gebruiken of bebouwen dan het bestemmingsplan toelaat, is het in een aantal gevallen soms toch mogelijk om hiervan af te wijken.

Voor projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren is het goed om te weten dat het op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ook mogelijk is om reeds bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom van functie te laten wijzigen, zowel permanent als tijdelijk. Hierdoor hebt u als ondernemer een instrument in handen om leegstand van uw vastgoed tegen te gaan, maar ook ontstaat hierdoor een beperkte mogelijkheid om naast inpandig ook uitpandig te (ver)bouwen of gevels aan te passen. Het wordt eenvoudiger om leegstaande panden en de bij die panden behorende omliggende terreinen een andere planologische gebruiksfunctie te geven.

Zo is het ook mogelijk om, op basis van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vergunningvrij, af te wijken van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld kan in de agrarische sector op een achtererf een voeder- of mestsilo of soortgelijk bouwwerk worden geplaatst dat niet hoger is dan 2 meter. Een uitbouw, garage of andere 'eenvoudige' bebouwing, meest aan de achterkant van een gebouw, kan vaak ook vergunningvrij worden bijgebouwd.

Anders is het mogelijk op basis van het omgevingsrecht om een ontheffing van een bestemmingsplan aan te vragen. Wordt er een ontheffing verleend dan mogen de gronden in afwijking van de voorschriften van het bestemmingsplan worden gebruikt en/ of mag er in afwijking van het bestemmingsplan worden gebouwd. Hierop zal in een volgende nieuwsbrief nader worden ingegaan.

Van belang is wel om tijdig uw mogelijkheden te onderzoeken en er op een juiste wijze gebruik van te maken door u aan de geldende regels te houden. Bij Van Rossum Advocaten bent u van harte welkom voor een afspraak indien wij u hierbij van dienst kunnen zijn.