CASH-MANAGEMENT

Datum 21-03-2017
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat

CASH-MANAGEMENT

 
Heeft u uw cash-management op orde?
 
Zijn de financiële stromen tussen uw onderneming, de financiers, uw opdrachtgevers en uw schuldeisers onder controle?
 
Het order-to-cash traject is (het traject vanaf het verkrijgen van de opdracht tot en met het incasseren van de factuur) een belangrijk onderdeel van het cash-management. 

Belangrijke vragen in het order-to-cash traject zijn onder andere:
  • Wilt u met deze opdrachtgever zaken doen?
  • Is een creditcheck noodzakelijk?
  • Hoe legt u uw afspraken met uw opdrachtgever vast?
  • Zijn mijn algemene voorwaarden volledig en afdoende?
  • Heeft mijn opdrachtgever voldoende kennis kunnen nemen van mijn algemene voorwaarden en zijn zij van toepassing op de overeenkomst?
Het versturen van de factuur kan op allerlei manieren (papier, elektronisch)
  • Hoe ontvangt en betaalt mijn opdrachtgever het snelste de factuur?
  • Kan de factuur op elektronische wijze worden verstuurd, waarbij de betaalmogelijkheid wordt gekoppeld aan de elektronische factuur (ideal button)?
Aan de factuur kunt u intern, doch ook extern Value Added Services koppelen.
  • Heeft u gedacht en is het mogelijk om bijvoorbeeld debiteurenbeheer, creditmanagement, een kredietverzekering of factoring aan de factuur te koppelen?
Mocht uiteindelijk betaling niet plaatsvinden, dan zijn minnelijke en gerechtelijke incasso het sluitstuk van het order-to-cash traject.
 
Een goed order-to-cash traject leidt tot een betere liquiditeitspositie en vermindert de afhankelijkheid van financiers.
 
Doelstelling van Van Rossum Advocaten is dat haar cliënten het order-to-cash traject perfect voor elkaar hebben en er derhalve in beperkte zin gebruik hoeft te worden gemaakt van het incassotraject.
 
Van Rossum Advocaten kan u tegen een vast tarief adviseren in het order-to-cash traject.