Checklist projectontwikkeling en juridische aspecten

Datum 25-09-2014
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat

 

Van Rossum Advocaten is gespecialiseerd in vastgoed en al haar juridische aspecten.
Wij begeleiden al vele jaren relaties op alle gebieden van het vastgoed. Zowel op privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk terrein.
 
Ons team bestaat uit Peter van Rossum, Jan Pieter Kleefstra, Marcel Zuidema, Henry de Roo en Marcel Beek. Wij geven adequaat en slagvaardig advies.
 
De werkzaamheden worden verricht tegen heldere tarieven, waarbij indien mogelijk een van te voren vast bedrag (fixed fee) voor alle werkzaamheden wordt afgesproken. Wel zo duidelijk.
 
Graag denken wij mee bij vastgoedprojecten en worden wij vroeg in het proces betrokken, bijvoorbeeld bij projectontwikkeling. Hiermee kunnen juridische en financiële voordelen worden behaald. Van Rossum Advocaten heeft een checklist ontwikkeld. Bij elk onderdeel in de checklist zullen wij de juridische aspecten hiervan voor onze rekening nemen.
 

Checklist projectontwikkeling en juridische aspecten

 1. Marktonderzoek
 2. Grondverwerving
 3. Gemeentelijke recherche
 4. Grondaankoop met voorbehoud bodemonderzoek
 5. Bodemonderzoek
 6. Opdracht architect tot marktconform plan
 7. Indienen bij welstand
 8. Stichtingskosten begroting
 9. Overleg met aannemer al dan niet met afstandsverklaring
 10. Bouwkostenverificatie
 11. Opdracht architect nader voorlopig ontwerp
 12. Bouwaanvraag
 13. Risico scenario:  
  1. risico geheel nemen
  2. partieel risico
  3. geen risico
      N. Financiering:

Uitgaande van het onder M. bepaalde risico scenario vindt overleg met de bank plaats.
 1. Contracten:                  
Kopers sluiten met de projectontwikkelaar een koop-/aannemingsovereenkomst, waarin de verplichtingen van de partijen zijn vastgelegd. Tevens wordt in dezelfde overeenkomst de termijnbetaling geregeld.
 1. Aanvang bouw:           
Nadat tenminste 50% van het project is verkocht wordt met de bouw  aangevangen.
 1. Betaling aannemer:    
De risicodrager komt met de aannemer een betalingsregeling overeen die afgestemd is op het met de bank en de kopers overeengekomen schema.
 1. Bouwfase:                    
Het bij aanvang van de bouw onverkochte gedeelte wordt door de bank gefinancierd. Voor het verkochte gedeelte kan de koopsom in termijnen bij de kopers gedeclareerd worden.
 1. Eindoplevering:           
Als alles naar wens is verlopen vindt de eindoplevering plaats en dient bij eerste oplevering de gehele koopsom door de kopers te worden voldaan. Eveneens dient de opdrachtgever op dit moment zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van de bouw en de architect.
 1. Algemeen:                   
Contractstukken
 1. Koop/-aannemingsovereenkomst
 2. Akte grondaankoop
 3. Spllitsingsakte
 4. Opdracht aannemer
 5. Bestek architect
Samenwerkingsverband           
Bij samenwerkingsverband wordt veelal gebruik gemaakt van een V.O.F. of B.V.
 
Rechtsverhoudingen
Partijen:
 1. Opdrachtgever
 2. Aannemer
 3. Architect