Coronavirus

Datum 12-03-2020
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Het nieuws kan niemand zijn ontgaan. Het coronavirus ontregelt de economie. Werknemers werken niet of werken vanuit huis. Consumenten en bedrijven nemen bepaalde producten of diensten niet meer af. Voor uw bedrijf kan dat grote gevolgen hebben. U moet uw personeel doorbetalen terwijl u onvoldoende werk heeft of door de omzetdaling zijn de personeelskosten niet op te brengen.

Op dit moment geldt er nog geen speciale WW-regeling voor het coronavirus. Onze minister heeft aangegeven dat hij het gevoel van urgentie en de wens om bedrijven te blijven ondersteunen deelt, met name indien de gevolgen van het coronavirus groter worden. De minister geeft daarbij aan dat het invoeren van een bijzondere werktijdverkorting of deeltijd-WW grote haken en ogen kent. Op korte termijn is een bijzondere deeltijd-WW niet in te voeren. Wel zal de minister kijken naar geschikte instrumenten. Wat die instrumenten zullen zijn is nog niet duidelijk.

Bedrijven kunnen overigens wel een beroep doen op de huidige regeling van werktijdverkorting. Bedrijven kunnen daarvoor een vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.
De vergunning geldt maximaal 6 weken en kan meerdere keren worden verlengd tot maximaal 24 weken. 

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:
  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen; 
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd; 
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.
  • voor oproepkrachten en uitzendkrachten.
 
Na ontvangst van de vergunning moet u direct een melding bij het UWV doen dat u de vergunning heeft gekregen. Na deze melding kunt u voor uw personeel de WW-uitkering aanvragen. Als uw medewerkers voldoen aan de eisen van de WW zal het UWV de uitkering aan u betalen. De medewerkers blijven dus bij u in dienst en u moet ook het salaris betalen. Uw medewerkers moeten er wel goed om denken dat de verplichtingen vanuit de WW worden nagekomen.
 
Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met ons kantoor op: 088-1770111.