De Wet Incassokosten; een jaar na invoering

Datum 20-08-2013
Bericht geschreven door:
De Wet Incassokosten; een jaar na invoering
Per 1 juli 2012 geldt de wettelijke regeling inzake buitengerechtelijke incassokosten, ook wel de “WIK” (Wet incassokosten) genoemd. Voor ons een goed moment om de invoering te evalueren en op korte termijn incasso nieuwe stijl te introduceren.

De WIK, hoe zat het ook alweer             
De invoering van de WIK is primair bedoeld voor bedrijven die zaken doen met consumenten en moest vooral een einde te maken aan de onduidelijkheden en verschillen rondom de incassokosten die bedrijven in rekening brachten. Om aanspraak te kunnen maken op de incassokosten stuurt u uw debiteur na het verstrijken van de betalingstermijn een kosteloze aanmaning waarin u uw debiteur in de gelegenheid stelt om alsnog binnen 14 dagen het openstaande bedrag te voldoen en doet u mededeling van de incassokosten die in rekening zullen worden gebracht bij het uitblijven van betaling. Voor de incassokosten geldt een staffel met een minimumbedrag van € 40,00 en kan oplopen tot 15%. Het opvoeren van andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, is niet toegestaan. Wel mag de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Voornoemde geldt dus primair voor consumenten. In het geval van b2b (business tot business) geldt dat hiervan mag worden afgeweken. Dit moet wel vooraf worden overeengekomen, bijvoorbeeld door het incassotraject in de overeenkomst zelf of de Algemene Voorwaarden op te nemen. In dat geval mogen er bijvoorbeeld direct incassokosten in rekening worden gebracht na het verstrijken van de (afgesproken) betalingstermijn, een kosteloze aanmaning is niet nodig. Is er niets overeengekomen dan gelden de normen van de WIK ook in gevallen van b2b.

Een jaar na invoering van de WIK          
Het verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) heeft in juni van dit jaar onderzoek gedaan om de stand van zaken naar aanleiding van de invoering van de WIK weer te geven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een op de vijf bedrijven op dit moment nog niet voldoet aan de WIK. Meer dan de helft (58%) van de bedrijven verstuurt na het verstrijken van de betalingstermijn wel een kosteloze aanmaning. Verder blijkt uit het onderzoek dat bedrijven het incassotraject eerder uitbesteden aan een derde (28%) of wordt er overgegaan op gerechtelijke incasso (12%) om aan de WIK te voldoen. Bijna een kwart (24%) zet minnelijke incasso in als maatregel om aan de wet te voldoen. Alle uitkomsten van het onderzoek staan
hier weergegeven.

Incasso nieuwe stijl      
Het incasseren van vorderingen wordt volgens de uitkomsten van het onderzoek ongeveer door een derde van de bedrijven uitbesteed, vaak aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureaus terwijl zij niet alle mogelijke (druk)middelen kunnen inzetten. Denk hierbij aan het dagvaarden, al dan niet voorafgegaan door beslaglegging, en het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Van Rossum Advocaten introduceert daarom binnenkort incasso nieuwe stijl. Wanneer u uw vordering(en) aan ons uitbesteedt zal er een kort en direct incassotraject worden opgestart. Betaalt uw debiteur naar aanleiding hiervan nog steeds niet dan rest enkel de gang naar de rechter. Dit kan door middel van dagvaarden of het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Uit de praktijk blijkt namelijk dat onwillige debiteuren wel tot betaling overgaan als eenmaal de gang naar de rechter is gezet.

Nu al benieuwd naar incasso nieuwe stijl? Neem dan nu alvast contact met ons op. Houd in ieder geval onze website en andere social media activiteiten in de gaten om op de hoogte te blijven.


Bron: VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven)