Een inleiding in het bestuursrecht

Datum 06-11-2015
Vanaf vandaag zal er, naast de gebruikelijke nieuwsbrieven over verschillende rechtsgebieden, regelmatig een nieuwsbrief over bestuursrecht worden geplaatst. In deze eerste nieuwsbrief hierover zal een inleiding over dit onderwerp worden gegeven.

Het bestuursrecht is een verzameling van regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Denk aan het geven van subsidies bijvoorbeeld, of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. De belangrijkste regels zijn geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), welke in gedeelten is ingevoerd tussen 1983 en 2004. Hierin staat vermeld op welke wijze de overheid besluiten dient voor te bereiden, onderbouwen en deze bekend dient te maken. Ook staat vermeld binnen welke termijn dit moet gebeuren. De Awb geldt als aanvulling op andere wetten. Het is daarom belangrijk om de implicaties van deze wet goed te begrijpen.
 
Het bestuursrecht kent verschillende soorten besluiten. De bekendste is de ‘beschikking’. De bestuursrechter beslist over uitkeringen, vergunningen, belastingen, verblijfsvergunningen en arbeidszaken van ambtenaren. In het bestuursrecht staan tevens  ‘besluiten  van algemene strekking, welke van toepassing zijn op gevallen welke vooraf niet precies bekend zijn.
 
Het bestuursprocesrecht geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een besluit van de overheid. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar (meestal) bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.
 
In de volgende nieuwsbrieven over dit onderwerp zal meer informatie aangaande het bestuursrecht aan bod komen. Om de juiste stappen te zetten in bestuursrechtelijke kwesties verdient het aanbeveling om u in een vroeg stadium te laten voorlichten en begeleiden. Maak een afspraak met een specialist bij van Van Rossum Advocaten en wij zullen u van dienst zijn.