Eigendomsvoorbehoud; bescherm u tegen niet betalende debiteuren

Datum 20-12-2012
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Om te voorkomen dat u met lege handen achterblijft wanneer een zakenrelatie failliet gaat en daarom de rekening van uw geleverde goederen niet kan betalen, kunt u in uw algemene voorwaarden het beding ‘eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen’ verwerken. Dit zorgt ervoor dat in geval van een faillissement van de koper van uw goederen, deze niet tot de boedel zijn gaan behoren en daarom buiten het faillissement vallen. Wanneer het tot uitdeling komt aan het einde van het faillissement, zijn er vele (preferente) crediteuren die voorgaan, en meestal zal de boedel over onvoldoende gelden beschikken om uit te delen aan de overige (concurrente) crediteuren.

De curator zal onderzoeken of het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeen gekomen.  Op een factuur of opdrachtbevestiging verwijzen naar uw algemene voorwaarden of uw algemene voorwaarden vermelden op de achterkant van een factuur is niet altijd voldoende om er zeker van te zijn dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn.

Het is verstandig zeker te stellen dat het eigendomsvoorbehoud onaantastbaar en rechtsgeldig is overeengekomen. Tevens dient de tekst van dit eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden zorgvuldig te worden gekozen, aangezien er onderscheid kan worden gemaakt in beperkte en uitgebreide eigendomsvoorbehouden.

Wanneer u meer over dit onderwerp wilt weten kunt u contact opnemen met Peter van Rossum op telefoonnummer 0591-646882.