Einde arbeidscontract? Let op de aanzegtermijn!

Datum 15-06-2015
Met de invoering van de Wet Werk en zekerheid dient bij tijdelijke arbeidscontracten één maand voor afloop van het contract van de werknemer te worden aangegeven of het contract al dan niet wordt verlengd. Gebeurt dit niet? Dan volgt er een sanctie: werkgever dient aan werknemer een vergoeding te worden betaald ter hoogte van 1 maandsalaris.

Voor werkgevers is het dus verstandig om voor de lopende arbeidsovereenkomsten de termijnen in uw agenda te noteren, zodat de aanzegtermijn niet wordt vergeten. 
 
Aanzegtermijn standaard opnemen in arbeidsovereenkomst?
Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er discussie ontstaan of de aanzegtermijn al in de arbeidsovereenkomst opgenomen kan worden en dat op deze wijze al aan de aanzegplicht wordt voldaan. De meningen daarover zijn verdeeld. Onlangs speelde deze vraag bij de kantonrechter in Utrecht. In de zaak waarover de kantonrechter besliste, stond in de arbeidsovereenkomst de volgende aanzegging vermeld:

‘’Conform de bepaling in art. 17.3 van de CAO Groothandel in Levensmiddelen wordt Werknemer reeds nu de verlangde duidelijkheid verstrekt, dat het dienstverband conform de overeengekomen datum in artikel 1.2 wordt beëindigd’’

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever, door het opnemen van deze bepaling, aan de aanzegverplichting heeft voldaan. De kantonrechter gaf als motivatie dat het opnemen van de aanzegverplichting in de arbeidsovereenkomst, niet in strijd is met de dwingend rechterlijke bepalingen.

De aanzegging vloeide in deze zaak voort uit een CAO-bepaling. De kantonrechter heeft echter expliciet bepaald dat dit tevens geldt voor de aanzegverplichting zoals deze in het kader van de Wet Werk Zekerheid geldt.

Indien het oordeel van de kantonrechter door andere rechters wordt gevolgd, dan kan een werkgever dus direct in de arbeidsovereenkomst voldoen aan uw aanzegverplichting, terwijl het de werkgever daarbij vrij staat gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst alsnog aan te geven aan de werknemer dat hij het contract toch wenst te verlengen.

Ons advies is daarom om de aanzegverplichting standaard in de arbeidsovereenkomst te vermelden.
 
Arbeidsovereenkomstenscan
De Wet Werk en Zekerheid brengt nog meer verplichtingen met zich mee en dienen eveneens goed in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Als ondernemer dient u het door uw bedrijf gehanteerde model arbeidsovereenkomst daarop aan te passen.

Van Rossum Advocaten biedt u de mogelijkheid om (het model van) de door u gehanteerde arbeidsovereenkomst(en) (voor zowel bepaalde en onbepaalde tijd) te beoordelen voor € 250,00 excl. BTW. Een vast tarief, zodat u weet waar u aan toe bent.
 
Tijdens de scan zullen wij onder meer nagaan of alle wettelijk verplichte informatie aanwezig is, of aan de minimumeisen van loon en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan en of een cao van toepassing is. Ook beoordelen wij of uw bedrijf wel optimaal gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden. Daarbij worden uiteraard de bijzondere aspecten van uw bedrijfsvoering en uw eventuele strategische plannen betrokken.
 
Wilt u de scan direct laten uitvoeren? Stuurt u dan het door uw bedrijf gehanteerde model (of modellen) van de arbeidsovereenkomst per e-mail naar info@vanrossumadvocaten.nl. Na ontvangst zal onze arbeidsrechtspecialist contact met u opnemen voor het maken van een afspraak op uw bedrijf. Gezamenlijk worden de stukken doorgenomen en wordt bezien op welke onderdelen de contracten aanpassing behoeven. Vervolgens wordt met u afgestemd of u de contracten zelf aanpast of dat u deze door onze specialist WWZ-proof laat maken.

Wilt u eerst meer informatie of heeft u een andere vraag? Belt u ons gerust eens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek via 0591-646882.