Faillissement dhr. R. de Haan, h.o.d.n. De Haan's Horren & Ramen

Datum 17-12-2014
Bij vonnis van 16 december 2014 is de heer R. de Haan, h.o.d.n. De Haan's Horren & Ramen, gevestigd te Zandpol aan Nieuw-Amsterdamseweg 19, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mevrouw mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper als rechter-commissaris en mr. P. van Rossum tot curator. 

Wanneer u een vordering heeft op één van deze faillissementen dan kunt u deze bij ons indienen. Dit kan via de website of per mail: info@vanrossumadvocaten.nl.