Faillissement Transport en Logistiek Nijland B.V.

Datum 06-03-2020
Op 18 februari 2020 is Transport en Logistiek Nijland B.V., gevestigd te 7844 NV Veenoord aan de Industrieweg 22, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. N.A. Baarsma als rechter-commissaris en mr. P. van Rossum tot curator.
  
Indien u een vordering heeft op failliet van voor 18 februari 2020, kunt u de vordering indienen via onze 
website