Faillissement VOF leidt niet meer automatisch tot faillissement vennoten

Datum 20-05-2015
Bericht geschreven door:
De Hoge Raad is bij arrest van 11 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:251) teruggekomen van de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma steeds en noodzakelijkerwijs ook het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft.

Een schuldeiser moet voortaan voor zowel de vennootschap onder firma als voor de vennoten afzonderlijk een verzoekschrift indienen. De rechter dient de afzonderlijke verzoeken vervolgens te toetsen aan de voorwaarden die gelden voor het faillietverklaren van een rechtspersoon en natuurlijk persoon. Een vennoot kan immers, in tegenstelling tot de vof, over voldoende privévermogen beschikken om zowel de schuldeisers van de vof als zijn privéschuldeisers te voldoen. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de vof zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten op het afgescheiden vermogen van de vof verhalen.

Het staat op gespannen voet met artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) dat een vennoot in privé failliet wordt verklaard, zonder dat dit ook ten aanzien van deze vennoot afzonderlijk is verzocht en zonder dat is onderzocht of hij ook in privé verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Gelet hierop is het dus niet noodzakelijk dat het faillissement van de VOF automatisch leidt tot het faillissement van de vennoten, aldus de Hoge Raad.
 
Gelet op art. 18 WvK en de wenselijkheid dat de faillissementen van de vof en van de vennoten zoveel mogelijk tegelijk worden uitgesproken en afgewikkeld, verdient het in dit soort kwesties overigens aanbeveling dat de afzonderlijke verzoeken zoveel mogelijk samen worden gedaan en behandeld.
 
Gevolgen
De gevolgen van dit arrest zijn voor de schuldeiser/aanvrager van het faillissement dat voor elk afzonderlijk verzoekschrift voldoende duidelijk dient te zijn, dat er is voldaan aan de voorwaarden van een faillietverklaring.

Verder dient de aanvrager er rekening mee te houden dat, waarbij voorheen eenmalig griffierecht moest worden voldaan,  de aanvrager er nu rekening mee dient te houden dat er voor elk afzonderlijk verzoekschrift (dus per VOF en vennoot) griffierecht verschuldigd is.

Hebt u zelf een vordering openstaan ten laste van een vennootschap en haar vennoten en u heeft advies nodig: neem dan contact op met mr. Peter van Rossum.Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.

Bron: Hoge Raad, 06-02-2015, ECLI:NL:HR:2015:251.