Faillissementsaanvraag van uw debiteur: een effectief drukmiddel om uw vordering betaald te krijgen

Datum 08-10-2015
Bericht geschreven door:
Indien uw vordering onbetaald blijft, kunt u op verschillende manieren de vordering (laten) incasseren. Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is daarbij een snelle en daardoor relatief goedkope oplossing. 
 
Een debiteur zal in principe altijd willen voorkomen dat hij failliet gaat, omdat dit grote gevolgen heeft. Onder deze (grote) druk zal de debiteur echter vaak wel geneigd zijn om te betalen.
 
Op verzoek van een schuldeiser kan een schuldenaar failliet kan worden verklaard in het geval de schuldenaar ‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen‘. Dat is het geval wanneer de schuldenaar twee of meer schulden onbetaald laat.
 
Als u met succes het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen moet er sprake zijn van meerdere schuldeisers. Daarbij kunt u denken aan leveranciers die onbetaald zijn gebleven maar ook aan schulden bij de Belastingdienst. Voldoende is dat u aannemelijk kunt maken dat deze schulden bestaan. Er moet dus gezocht worden naar een zogenaamde ‘steunvordering’.
 
Vervolgens zal de advocaat het verzoekschrift tot faillietverklaring indienen bij de rechtbank. Op dat moment zal er griffiegeld verschuldigd zijn en zal een datum de behandeling van het verzoekschrift worden bepaald bij de rechtbank. Binnen enkele weken zullen partijen moeten verschijnen voor een zitting, waarbij de rechter bepaalt of er sprake is van ‘de toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen’ en zal –al dan niet–  het faillissement van de debiteur uitspreken.
 
Vaak zal het echter niet zover komen en zal de debiteur, voordat de zitting plaatsvindt, betalen of een betalingsregeling met u willen treffen. De kosten voor de faillissementsaanvraag zullen waar mogelijk worden doorberekend aan de debiteur.
 
Een faillissementsverzoek kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend. Wilt u meer informatie over de faillissementsaanvraag ter incasso? Neem gerust eens contact op met ons kantoor of kijk op onze website.