Geen Transitievergoeding betalen bij ontslag? Het kan nog!

Datum 08-04-2015
Vorig jaar heeft u een aantal nieuwsberichten kunnen lezen over de Transitievergoeding. Onder het huidige recht heeft een werkgever de mogelijkheid om zelf de ontslagroute te kiezen: via het UWV of via de rechter. De keuze van de route wordt vaak bepaald aan (1) de hand van de aard van de ontslagreden en/of (2) de vraag of de werkgever bereid is om een vergoeding te betalen.

Per 1 juli 2015 mag een werkgever de ontslagroute niet meer zelf bepalen, maar wordt deze wettelijk voorgeschreven. Daarnaast kent zowel de rechter als het UWV de transitievergoeding toe.

Volgens het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst eindigt op, of na 1 juli 2015. Omdat de Wet Werk en Zekerheid een aantal onbedoelde bijeffecten heeft, is er onlangs een overgangsrecht gekomen.

Een onderdeel van dit overgangsrecht heeft indirect betrekking op de transitievergoeding. Indien een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gedaan vóór 1 juli 2015, blijft het oude recht van toepassing. Concreet betekent dit dat, indien u voor 1 juli 2015 een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt en verkrijgt (dit mag na 1 juli zijn), u géén vergoeding aan uw werknemer bent verschuldigd. Indien uw werknemer een vergoeding wenst te ontvangen, zal werknemer (de voor hem lastige route van) de ‘kennelijk onredelijk ontslagprocedure’ moeten volgen.

Indien u als werkgever een ontslagvergunning voor uw werknemer wilt aanvragen en géén vergoeding wilt betalen, dan dient u niet te lang te wachten: de aanvraag dient voor 1 juli 2015 ingediend te zijn.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een andere vraag? Belt u ons gerust eens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek via 0591-646882.