Gelijke behandeling werknemers en uitzendkrachten

Datum 29-08-2012
Bericht geschreven door:
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is per 1 juli 2012 gewijzigd. Dit naar aanleiding van een Europese Richtlijn[1].
 
In de oude Waadi was al opgenomen dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als een werknemer met een vergelijkbare functie die in ‘normale’ dienst is bij de onderneming waar de uitzendkracht tewerk is gesteld. In de gewijzigde Waadi zijn een aantal artikelen opgenomen die uitzendkrachten ook op andere vlakken dan de hoogte van de vergoedingen gelijktrekken met de werknemers met een arbeidsovereenkomst met de onderneming. Het betreft hier de gelijke behandeling ten aanzien van essentiële arbeidsvoorwaarden, zoals de duur van de vakantie, het al dan niet werken op feestdagen en de arbeids- en rusttijden.
 
Ook is opgenomen dat uitzendkrachten gelijke toegang moeten krijgen tot de bedrijfsvoorzieningen en diensten van de inlenende onderneming als de werknemers in dienst van de onderneming met een gelijkwaardige functie. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van de kantine, sportfaciliteiten en kinder- en vervoersfaciliteiten.
 
Voor vragen op het gebied van arbeidsrecht neemt u contact op met mr. S. (Sarah) Zoer.
 
[1] Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid.