Gerechtelijke herindeling: Kantongerecht Emmen sluit zijn deuren

Datum 27-09-2012
Bericht geschreven door:
Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om tot een herziening van de gerechtelijke indeling te komen. Op dit moment is de rechterlijke macht in Nederland verdeeld over vijf ressorten, waaronder het ressort Leeuwarden. Het ressort Leeuwarden is op haar beurt weer verdeeld in vier arrondissementen. Tot deze arrondissementen behoren de rechtbanken in Leeuwarden, Groningen, Assen en Zwolle. Deze rechtbanken hebben zittingsplaatsen in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Groningen, Winschoten, Assen, Emmen, Deventer, Lelystad en Zwolle. Per 1 januari 2013 worden de arrondissementen Leeuwarden, Groningen en Assen samengevoegd tot het arrondissement Noord-Nederland. Tegelijkertijd wordt het aantal ressorten teruggebracht van vijf naar vier. Het ressort Leeuwarden maakt plaats voor het ressort Arnhem/Leeuwarden. Er is dus gekozen voor schaalvergroting, met als doel om middelen, kennis en kunde binnen de rechterlijke macht beter in te zetten en op die manier bezuinigingen door te voeren. Een onderdeel van die bezuiniging is dat het aantal zittingsplaatsen verdwijnt. Voor het noorden betekent dit dat de kantongerechten in Heerenveen, Sneek, Winschoten, Emmen en Deventer gaan verdwijnen. De sluiting van deze gerechten zal in fases plaatsvinden en hangt onder meer af van huurovereenkomsten en de mate waarin het personeel kan worden overgeplaatst. Voor het arrondissement Assen brengt de herindeling met zich mee dat er afscheid moet worden genomen van het karakteristieke pand waarin het kantongerecht Emmen is gevestigd en dat er voor een zitting naar Assen moet worden afgereisd.