Heeft u een paard gekocht met een verborgen gebrek?

Datum 30-10-2015
Heeft u een paard gekocht met een verborgen gebrek?
 
Bij de aan- of verkoop van een paard heeft de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Meestal vindt er een medische keuring van het paard plaats bij de verkoop van een paard. Zorg dat u altijd als koper bij de keuring aanwezig bent. Ook is het verstandig dat u als koper de medische keuring door uw eigen dierenarts laat uitvoeren.
 
Helaas komt het toch geregeld voor dat een paard na levering aan de koper een gebrek blijkt te hebben. Dan is de vraag of het gaat om een verborgen gebrek en of de overeenkomst kan worden ontbonden.
 
Een verborgen gebrek is een gebrek wat u als koper niet wist ten tijde van het kopen van het paard. Een verkoper kan dit hebben verzwegen of was ook niet op de hoogte van het gebrek. Het aantonen van een verborgen gebrek is erg moeilijk. U dient namelijk aan te tonen dat het gebrek al bestond ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Vaak is een uitvoerig veterinair onderzoek noodzakelijk voor het vaststellen dat het paard al leed aan het gebrek voor de koop.
 
Wacht als koper nooit te lang met het melden van het gebrek aan de verkoper. Hoe langer u wacht, hoe minder de kans van slagen uw verweer heeft. Als u een gebrek constateert is het van belang direct een dierenarts in te schakelen om onderzoek te laten doen naar het gebrek en duidelijk te krijgen hoe lang het paard dit gebrek al heeft.
 
Als eenmaal vaststaat dat er sprake is van een verborgen gebrek, kunt u in sommige gevallen de koop terugdraaien. Zeker als het gaat om een fors gebrek kan de koopovereenkomst worden ontbonden. U krijgt dan uw geld terug en eventuele andere kosten die u heeft moeten maken (bijvoorbeeld dierenartskosten). Bij zeer kleine gebreken is ontbinding in sommige gevallen niet mogelijk.
 
Een ervaren advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het aantonen van een verborgen gebrek en het ontbinden van de koopovereenkomst en of vorderen van schadevergoeding.
 
Mocht u onzeker zijn over uw rechten dan kunt u altijd vrijblijvend een half uur met een van onze advocaten spreken.
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.