Het analyseren van privacyreglementen door middel van kunstmatige intelligentie

Datum 17-10-2018
Bericht geschreven door:
De Europese Consumenten Organisatie (‘’BEUC’’) heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van kunstmatige intelligentie bij het controleren van de privacy compliance van organisaties binnen de Europese lidstaten. Als test case zijn de privacy policies van 14 grote online bedrijven geanalyseerd door een speciaal daarvoor ontwikkeld programma genaamd ‘’Claudette’’.
 
Onderzochte bedrijven
Als uitgangspunt is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG’’) genomen, tezamen met relevante richtlijnen van verschillende gegevensbeschermende autoriteiten. De privacy policies van onder andere Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, WhatsApp, Twitter en Epic Games (de makers van het zeer populaire spel  Fortnite) zijn door Claudette getoetst op de mate waarin zij voldoen aan de geldende regelgeving.
 
Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek bleek dat de privacy policies van deze organisaties niet volledig voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. Zo bevatten 11% van de zinnen van de policies onduidelijk taalgebruik, en in 33,9% van de zinnen zijn ‘potentieel problematische’ clausules of clausules met onvoldoende informatie opgenomen. Zo bevatten de policies niet alle informatie die verplicht is op grond van de AVG en leiden verschillende bepalingen ertoe dat er op onrechtmatig gronden persoonsgegevens worden verwerkt.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Advocatenkantoor Van Rossum is zich bewust van de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van digitalisering en privacyrecht. Het onderzoek van de BEUC is een mooi voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet ten behoeve van de bescherming van consumenten binnen Europa. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen toezichthouders op grote schaal onderzoek doen naar de mate waarin organisaties voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit privacywetgeving. De focus zal dan niet alleen meer liggen op grote internationale organisaties.  
 
Advocatenkantoor Van Rossum adviseert en ondersteunt organisaties bij de processen die zijn vereist om te voldoen aan bijvoorbeeld de AVG. Wist u bijvoorbeeld dat wij een privacyscan hebben ontwikkeld? Tegen een vast bedrag ad € 575,- excl. btw, voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.