Het Europees Bankbeslag: een extra incasso-instrument voor Europees opererende ondernemingen.

Datum 19-01-2017
Gisteren (18 januari 2017) is een Europese wet van kracht geworden die het voor schuldeisers mogelijk maakt om in grensoverschrijdende zaken bankbeslag te leggen. Voorheen moest een schuldeiser nog naar de rechter in het betreffende land waar de schuldenaar zijn bankrekeningen heeft lopen. Met betrekking tot geldvorderingen in burgerlijke en handelszaken kan één rechter vanaf heden een bevel uitvaardigen dat in alle Europese landen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) geldig is.
 
Schuldeisers kunnen hiertoe een verzoek indienen bij een (bevoegde) rechtbank, die voorts een European Account Preservation Order (EAPO), ofwel een "Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen" uitvaardigt. De schuldeiser dient zijn vordering te onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van facturen, en dient daarbij ook aan te geven waarom hij dringend behoefte heeft aan dit bevel. 
 
Met het leggen van een dergelijk beslag wordt de bankrekening van de debiteur geblokkeerd tot een bedrag ter hoogte van de vordering van de schuldeiser. Anders dan in Nederland wordt hierbij niet het gehele saldo op de bankrekening door het beslag getroffen. 
 
Bijzonder is ook dat een schuldeiser niet altijd met lege handen hoeft te staan als hij niet weet waar zijn debiteur bankiert. In bepaalde gevallen kan de rechtbank namelijk bankrekeninginformatie inwinnen waarmee kan worden vastgesteld welke bankrekening(en) de schuldenaar aanhoudt. 
 
Een Europees bankbeslag kan zowel vóór, tijdens of na afloop van een gerechtelijke procedure worden aangevraagd. Als er nog geen procedure tegen de schuldenaar loopt, dient te schuldeiser een bodemprocedure in te stellen om een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen. Wanneer de rechter de vordering van de schuldeiser toewijst, kan de schuldeiser de bank verzoeken het door het beslag getroffen bedrag aan hem uit te betalen.
 
Al met al biedt deze nieuwe wetgeving voor schuldeisers een extra mogelijkheid en een kansvergroting om een vordering te kunnen incasseren.
 
Van Rossum Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van (omvangrijke) vorderingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Peter van Rossum.