Het relatiebeding en social media

Datum 15-10-2013
Bericht geschreven door:
In veel arbeidsovereenkomsten is een relatiebeding opgenomen. Het relatiebeding is een beding dat onder andere inhoudt dat een werknemer na vertrek gedurende bepaalde tijd geen contact mag leggen, onderhouden en/of zaken mag doen met relaties van de voormalig werkgever. Het relatiebeding valt onder de regelgeving van het wettelijk geregelde concurrentiebeding (artikel 7:653 BW). Eisen aan een rechtsgeldig overeengekomen relatiebeding zijn dat het relatiebeding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Verder wordt in het relatiebeding vaak expliciet aangegeven om welke relaties het gaat en wordt er een termijn voor de geldigheid van het beding afgesproken.
 
Het zakelijk gebruik van social media op de werkvloer heeft de afgelopen jaren een grote rol van betekenis gekregen. De bak met visitekaartjes op het bureau heeft plaatsgemaakt voor LinkedIn-, twitter, en/of facebook-account(s). En voor een korte vraag wordt steeds vaker een berichtje via deze netwerksites verzonden in plaats van een telefoontje gepleegd.

Het schenden van het relatiebeding door het gebruik van social media is dan ook een onderwerp dat in het arbeidsrecht een steeds grotere rol speelt. In 2011 heeft de rechtbank Arnhem zich voor het eerst uitgelaten over schending van het relatiebeding via LinkedIn.[1] In deze zaak oordeelde de rechter dat het toevoegen van een relatie van diens voormalig werkgever door een ex-werknemer, nadat het dienstverband was geëindigd, schending van het relatiebeding oplevert. In het schriftelijk overeengekomen beding werd de desbetreffende relatie expliciet genoemd. De ex-werknemer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van € 10.000,00.

Kort daarna oordeelde de rechtbank Arnhem dat een ex-werknemer via Twitter diens relatiebeding had geschonden.[2] Het betrof in deze procedure een recruiter die bij diens nieuwe werkgever via Twitter diverse berichten over een mogelijke opdracht naar een kandidaat stuurde. Deze kandidaat was bij haar ex-werkgever tweemaal geplaatst bij een opdrachtgever. Ondanks dat de desbetreffende berichten niet tot een plaatsing hebben geleid, oordeelde de rechtbank dat er sprake was van schending van het relatiebeding en werd de ex-werknemer veroordeeld tot betaling van de in het relatiebeding overeengekomen boete van € 5.000,00. De uitspraak is nadien door het gerechtshof Arnhem bekrachtigd.[3]

Nadien zijn er diverse uitspraken gedaan maar deze zijn tot nu toe nog niet eenduidig. Het relatiebeding dient dan ook een aandachtspunt voor werkgevers, maar ook zeker voor (ex)werknemers te zijn!


[1] Rechtbank Arnhem, 22 maart 2011, LJN: BP8592
[2] Rechtbank Arnhem, 24 november 2011, LJN BU7469
[3] Gerechtshof Arnhem 14 april 2012, LJN: BW4592.