Het Vastgoedteam van Van Rossum Advocaten: een multidisciplinaire benadering van vastgoed

Datum 13-11-2014
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat


Het Vastgoedteam van Van Rossum Advocaten
Een multidisciplinaire benadering van vastgoed
 
Het verwerven, ontwikkelen en/of beheren van vastgoed kent veel (juridische) aspecten die onderling nauw verweven zijn. Door de hoge waarde van vastgoed kan een beslissing precies en multidisciplinair moeten worden afgewogen. Zeker omdat de gevolgen voor zowel de korte als voor de lange termijn ingrijpend kunnen zijn. Van Rossum Advocaten biedt deze multidisciplinaire benadering.
 
Het vastgoedteam
Van Rossum Advocaten is gekomen tot de formatie van een vastgoedteam, een multidisciplinaire benadering van onze advocaten en adviseurs waarbij tevens een beroep op ons netwerk van accountants, fiscalisten en notarissen kan worden gedaan. Een opdrachtgever heeft immers veelal een vraagstelling waarbij diverse deelgebieden komen kijken die vervolgens weer elk eigen rechtsgebied kennen. De rechtsgebieden richten zich bijvoorbeeld op bestuursrechtelijke aspecten (overheidsbesluiten, vergunningen, bouwregelgeving, milieuwetgeving, etc.), aspecten binnen het bouwrecht (ontwikkelvraagstukken, posten meer-/minderwerk, etc.), maar ook aspecten binnen het contractenrecht (huur/verhuur en koop/verkoop van onroerend goed). Deze aspecten zijn veelal nauw verbonden met vraagstukken op het gebied van strategisch financiële beslissingen, welke dan ook onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire benadering. Het overzien van bijvoorbeeld de gevolgen van de ontwikkeling van een bedrijfspand in relatie tot de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en/of de financiering kunnen redenen zijn om in de koopovereenkomst aanvullende voorwaarden op te nemen of zelfs om geheel af te zien van een eventuele ontwikkeling.

Even voorstellen 
             
Mr. Peter van Rossum
advocaat

 
- vastgoed
- contracten
- bouwzaken/procedures
- huurrecht
- strategische vraagstukken
- due diligence
Mr. Jan Pieter Kleefstra
advocaat

 
- vastgoed
- contracten
- bouwzaken/procedures
- huurrecht
- aansprakelijkheid

 
Sandra van Brummen
juridisch medewerker

 
- (huur)incasso
 
Mr. Marcel Zuidema
jurist

 
- vastgoed
- contracten
- bouwzaken/procedures
- huurrecht


 
Marcel Beek
adviseur
    

- vastgoed
- ruimtelijke ordening
 
Henry de Roo      
adviseur

 
- vastgoed
- bouwregelgeving
- vergunningen/procedures 
John Peterson
financieel adviseur

 
- financiële vraagstukken
 


Het beste alternatief
Met onze specifieke en actuele (branche)kennis, ervaring en inzicht in zowel de partijen zelf (woningcorporaties, zorginstellingen, overheden, bouwers, projectontwikkelaars, financiers etc.), het instrumentarium van deze partijen alsmede de daarbij horende aandachtsgebieden (juridisch, strategisch en financieel), zijn wij in staat om maatwerk te bieden. Wij bundelen zogezegd onze kennis en ervaring om onze opdrachtgevers efficiënt bij te kunnen staan. Mede door de korte lijnen binnen het vastgoedteam, kunnen wij op een efficiënte wijze uw beslissing met een multidisciplinaire benadering ondersteunen.
  
Due diligence
Het vastgoedteam kan voor u bij de aankoop van onroerend goed of de overname van een vastgoed vennootschap een due diligence onderzoek uitvoeren. Een due diligence onderzoek geeft u als koper die informatie die noodzakelijk is voor het nemen van de (go / no go) beslissing tijdens het onderhandeling- dan wel ontwikkeltraject. Het due diligence onderzoek wordt door ons in samenspraak met onze opdrachtgever ingevuld; te denken valt hierbij aan de beoordeling van de (bestaande-) huurovereenkomsten, omgevingsvergunning (voor bouwen, milieu etc.) en andere toestemmingen, ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving, informatie over contractpartijen, financiële zekerheden, etc. Met het due diligence onderzoek kunnen doorslaggevende beslissingen in de aanloop naar of tijdens het onderhandelingsproces goed gefundeerd worden genomen.
 
Full service
Bij voorkeur zitten wij al in een voortijdig stadium bij onze opdrachtgevers aan tafel. Juist om erop toe te zien dat planning, aanbesteding, beheer/onderhoud, bouw of aan-/verkoop van onroerend goed zowel juridisch als qua financiering in goede banen wordt geleid. Het vastgoedteam van Van Rossum Advocaten is uw full service partner: adviseren en procederen in civiele en bestuursrechtelijke zaken, interim project juristen, juridisch/financieel project management en contracten.
  
De kosten: een vast bedrag
De kosten voor onze diensten worden vooraf in kaart gebracht. Er wordt u, voor zover mogelijk, een vast bedrag in rekening gebracht. Onze tarieven zijn gemiddeld genomen 20% lager dan andere advocatenkantoren.
 
Wilt u reageren of een afspraak voor een bespreking? 
Neem dan contact op met Peter van Rossum, contactpersoon sectie vastgoed/bouwrecht via 0591-646882 of p.vanrossum@vanrossumadvocaten.nl

 

Van Rossum Advocaten
Hooggoorns 60
7812 AM Emmen
Tel.: 0591-646882
Fax: 0591-645766
Email: info@vanrossumadvocaten.nl
www.vanrossumadvocaten.nl
Van Rossum Advocaten
Laan Corpus den Hoorn 1
9728 JM Groningen
Tel.: 050-3116272
Fax: 050-3115820
Email: info@vanrossumadvocaten.nl
www.vanrossumadvocaten.nl
 
Deze documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving
.