Incasseren van uw vorderingen: No Cure, No Pay

Datum 04-04-2016
Betaalt uw klant niet en staat uw liquiditeit mogelijk onder druk door niet betalende debiteuren? 

Laat uw vordering(en) incasseren door Van Rossum Advocaten.

Wij sturen eerst een brief waarin een korte betalingstermijn van 7 dagen wordt gesteld. Bij geen betaling ontvangt de debiteur een tweede brief voorzien van een (concept)faillissementsverzoek met een laatste verzoek cq. sommatie om te betalen binnen 5 dagen.
 
No cure, no pay
Wij werken op basis van 'no cure, no pay': wordt er niet betaald, dan berekenen wij voor voornoemde (buitengerechtelijke) werkzaamheden geen kosten.
 
Wilt u verdere stappen ondernemen? In tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau kunnen wij alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur onder druk te zetten, zoals een faillissementsverzoek, beslag of een procedure. Hierbij werken wij met vaste tarieven. Bij ons ligt het hele traject in één hand, zonder tussenkomst van een andere partij. Dat werkt overzichtelijk en bespaart over het algemeen vaak kosten.
 
Wilt u meer informatie of wilt u ons direct opdracht geven?
Neem gerust contact op via 0591-646882 of kijk op onze website.