Incasso door Van Rossum Advocaten – Kies voor de harde aanpak en verbeter uw liquiditeit!

Datum 27-08-2015
Maximale druk op uw debiteur – Niet betalen zonder rechtsgeldige reden – Aanvraag faillissement         
In 9 van de 10 gevallen wordt de vordering en de kosten voldaan. Dus in 9 van de 10 gevallen het maximale resultaat: wij incasseren voor u, u verbetert uw cashflow en hoeft niet voor bank te spelen.
 
U hebt zelf al een paar keer uitstel verleend aan uw debiteur of betaling in termijnen afgesproken. De afspraken worden niet nagekomen. U bent er veel tijd aan kwijt. U bent er klaar mee! Naar Van Rossum!
 
Incassotraject
Het incassotraject is als volgt.
U zorgt ervoor dat u uw debiteur in gebreke hebt gesteld (tenminste 1x gesommeerd tot betaling).
Wij sturen nog eenmaal een sommatie met een faillissementsverzoek aan uw debiteur. Betaalt de debiteur niet dan dienen wij het faillissementsverzoek in. Betaalt de debiteur de hoofdsom en kosten, dan wordt het faillissementsverzoek weer ingetrokken. 
 
Onze cliënten weten zich verzekerd van de daadkracht en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers. Bij Van Rossum Advocaten zijn, met meer dan 14 jaar ervaring, expertise en het voeren van alle noodzakelijke juridische procedures uw incassozaken in vertrouwde handen.
 
Order to cash traject
Peter van Rossum begeleidt bedrijven (juridisch) tevens in het Order to Cash traject. Daarbij wordt samengewerkt met partijen die diensten verlenen en producten leveren in de keten van Order to Cash. U verbetert hiermee uw cashflow en de juridische formalisering van het Order to Cash traject. U vergroot tevens uw financieringskansen bij kredietverleners.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande?
Bel of mail dan met Peter van Rossum: p.vanrossum@vanrossumadvocaten.nl  of via 06-54366691