(Internationale) incasso door Van Rossum Advocaten

Datum 10-02-2015
Bericht geschreven door:
Het Europees betalingsbevel

De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. 1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.
 
Het starten van een Europese betalingsbevelprocedure begint met het invullen van een standaard formulier.
 
Het formulier bestaat uit ongeveer 4½ pagina’s  met daarin voorgedrukte keuzemogelijkheden. Er dient onder andere ingevuld te worden wie de schuldeiser is, wie de debiteur is en waar deze partijen zijn gevestigd. Daarnaast dient de vordering kort te worden omschreven. Op het formulier is er ook de mogelijkheid aan te geven of er aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van rente en incassokosten. De beschikbare bewijsmiddelen dienen op het formulier te worden omschreven. Het is niet nodig om facturen of andere bewijsmiddelen te overleggen.
 
Het ingevulde en ondertekende formulier wordt bij de rechtbank ingediend die daarvoor internationaal bevoegd is. Welke rechtbank dat is hangt af van de aard van het contract en eventuele afspraken tussen partijen. Als de Nederlandse rechtbank bevoegd is, wordt het formulier bij de rechtbank Den Haag ingediend. De rechtbank toetst slechts of het formulier volledig en juist is ingevuld. Pas als aan alle vereisten is voldaan, geeft de rechtbank een Europees betalingsbevel af. De rechtbank zorgt voor verzending van het bevel aan de debiteur.
 
Vervolgens heeft de debiteur dan 30 dagen de gelegenheid om na ontvangst van het betalingsbevel verweer te voeren. Doet hij dit niet, dan wordt het betalingsbevel automatisch van kracht. De rechtbank verstuurt het betalingsbevel naar de schuldeiser.
 
Als de debiteur wel verweer voert, dan gaat de Europese betalingsbevelprocedure automatisch over in een gewone procedure op tegenspraak bij de betreffende rechtbank. Het is voor de schuldeiser wel mogelijk om deze automatische overgang naar een gewone procedure vooraf uit te sluiten. In dat geval wordt het betalingsbevel niet van kracht. De Europese betalingsbevelprocedure is daarom vooral bij onbetwiste vorderingen een handig incassomiddel.
 
Van Rossum Advocaten is gespecialiseerd in incassozaken. De Europese betalingsbevelprocedure kunnen wij voor u uitvoeren. In het buitengerechtelijk traject kunnen wij op basis van no cure no pay incassowerkzaamheden voor u verrichten. Indien u meer wilt weten neemt u contact op met Mr. P. (Peter) van Rossum (0591-646882, p.vanrossum@vanrossumadvocaten.nl ).