Klachtenregen over schendingen privacywet

Datum 05-12-2018
Bericht geschreven door:
Een half jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’AVG’’) is het tijd om een eerste balans op te maken. Dagblad Trouw meldde op 24 november jl. dat de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’) meer dan 7.000 klachten over vermeende schendingen van de geldende wet- en regelgeving heeft ontvangen. Van de mogelijkheid om telefonisch vragen te stellen aan de AP zou zo’n 10.000 keer gebruik zijn gemaakt.
 
Bewustwording
Allerlei soorten organisaties, van groot tot klein, lijken zich inmiddels bewust te zijn van de geldende wet- en regelgeving. In de praktijk leidt dit echter niet altijd tot wenselijke situaties. Veel grote bedrijven maken gebruik van verwerkersovereenkomsten en algemene voorwaarden om zich in juridisch opzicht een betere positie te verschaffen. Kleine organisaties weten daarentegen niet hoe zij met (relatief) onschuldige situaties moeten omgaan. Wanneer kan je foto’s van werknemers op de website plaatsen? Wat zijn de gevolgen van het per ongeluk zichtbaar maken van e-mailadressen van leden van een sportvereniging?
 
Uit de considerans van de AVG blijkt dat de aanleiding van de nieuwe regels vooral gelegen is in snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. De Verordening is dan ook met name tot stand gekomen als gevolg van zorgen over de grootschalige dataverwerking door organisaties als Google en Facebook. Dat kleine organisaties zich afvragen welke verantwoordelijkheden zij in acht moeten nemen kan natuurlijk geen kwaad, maar dat zij zich net zo doordrongen moeten zijn van de regels zoals bedrijven als Google en Facebook is het andere uiterste.
 
UWV en Belastingdienst
Opmerkelijk is dat enkele grote organisaties nog steeds de fout in lijken te gaan. Binnen dergelijke organisaties bestaan naar verwachting zowel het bewustzijn van de noodzakelijkheid van compliance, als de financiële middelen om de voorschriften na te leven. Desondanks constateerde de AP dat het UWV niet alle door haar verwerkte en te verwerken data op een juiste manier beschermt. Het UWV heeft tot 31 oktober 2019 de tijd gekregen om onvolkomenheden op te lossen voordat de AP van haar boetebevoegdheid gebruik zal maken.
 
De Belastingdienst heeft tot 1 januari 2019 de tijd gekregen om doorlopende schending van privacyregels te voorkomen. De dienst gebruikt(e) het burgerservicenummer in het btw-nummer van ondernemers met een eenmanszaak. Het probleem dat speelt vloeit voort uit de verplichting van deze ondernemers om het btw-nummer op haar website en facturen te vermelden. 
 
Toekomst
De AP lijkt haar handen vol te hebben aan de op gang gekomen stroom van klachten over onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens. Zelf stelt zij dat er momenteel gekeken wordt of er bepaalde algemene knelpunten uit de klachten te destilleren zijn. Deze punten zouden dan prioriteit kunnen krijgen.
 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat de eerste evaluatie van de wet, zoals door de Tweede Kamer is aangevraagd, in januari 2019 zal plaatsvinden. Een en ander zal gaan uitwijzen hoe het voldoen aan geldende wet- en regelgeving momenteel het beste vormgegeven kan worden.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Advocatenkantoor Van Rossum ondersteunt organisaties bij het compliant worden aan de geldende wet- en regelgeving van de AVG. In het kader van de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien, hebben wij een privacyscan ontwikkeld.
 
Tegen een vast bedrag ad € 575,- excl. btw, voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Uiteraard staan wij ook tot uw dienst wanneer blijkt dat er aanpassingen zijn vereist om te zorgen dat u 100% compliant bent. U kunt hierbij onder andere denken aan het opstellen van contracten, het aanpassen van algemene voorwaarden en het implementeren van een intern privacyprotocol. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief.
 
Mocht u op basis van bovenstaande informatie gebruik willen maken van, of meer te weten willen komen over, onze privacyscan, neemt u dan gerust contact met ons op.