Mijn debiteur beëindigt zijn onderneming, gaat failliet of bestaat niet meer. Wat nu?

Datum 04-05-2016
Is de onderneming waarmee u zaken deed failliet, opgehouden te bestaan en/of uitgeschreven uit de KvK en lijkt uw vordering daardoor oninbaar te zijn geworden? Boek deze vordering echter niet direct af, maar raadpleeg eerst één van onze specialisten. Niet iedere debiteur is te goeder trouw: men kan soms ver gaan om onder de betalingsverplichting uit te komen.
 
In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid kan de bestuurder van de betreffende onderneming alsnog zelf aansprakelijk worden gesteld voor schulden die namens de onderneming zijn aangegaan.
 
Enkele voorbeelden hiervoor zijn:
  • Als de debiteur, gezien de financiële situatie, wist (of behoorde te weten) dat schuldeisers niet betaald zullen worden en desondanks toch een overeenkomst met hen heeft gesloten;
  • Als de debiteur bij het uitschrijven uit de KvK niet de juiste formaliteiten in acht heeft genomen;
  • Als de debiteur niet tijdig zijn jaarrekening bij de KvK deponeert;
  • Als de debiteur de overeenkomst heeft gesloten namens een B.V. in oprichting.
Een bestuurder is echter niet automatisch aansprakelijk. Laat het er niet direct bij zitten; neemt u gerust contact met ons op voor een advies op maat. 

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar via 088-1770111 of per e-mail: info@vanrossumadvocaten.nl