Misbruik van e-mail en internet door uw werknemer

Datum 25-06-2018
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Het gebruiken van e-mail en internet is op de werkvloer onmisbaar geworden. In beginsel is het gebruik van e-mail en internet voor zakelijke doeleinden bedoeld. De meeste werkgevers doen overigens niet moeilijk als er incidenteel gebruik van de faciliteiten wordt gebruikt voor privédoeleinden.

Maar wat als het gebruik voor privédoeleinden niet meer incidenteel is, of erger nog uw onderneming lijdt schade, bijvoorbeeld door het illegaal downloaden of het bezoeken van onzedelijke websites. Kunt u uw werknemer daarom ontslaan of andere sancties opleggen? Dat ligt eraan. De omstandigheden van het geval bepalen welke maatregelen u kunt nemen.

In de rechtspraak zijn al veel gevallen aan de orde geweest over het misbruiken van internet en e-mail. Uit de jurisprudentie blijkt dat het hebben van een gedragscode op het gebied van internet en e-mail van groot belang is. Dit kan het verschil bepalen of u de procedure wint of verliest. Daarnaast kan het invloed hebben op de eventueel te betalen vergoeding danwel de in acht te nemen opzegtermijn. Niet onbelangrijk: een gedragscode schept ook duidelijkheid voor iedereen.

Heeft u al een gedragscode? Mocht dat nog niet zo zijn en heeft u daar hulp bij nodig, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij stellen de gedragscode graag voor u op voor een vast bedrag van € 495,00 excl. BTW. Wilt u meer weten neem dan contact op met mr. M. Zuidema, tel 088-1770111.