Nieuwe regels voor winkeltijden

Datum 17-09-2013
Bericht geschreven door:
U bent van plan een winkel in het winkelcentrum te openen. U vraagt zich af of de winkel ook op zondag open mag. Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd.
 
Het verbod om winkels voor 6.00 uur en na 22.00 uur en op zon- en feestdagen open te hebben, blijft in de Winkeltijdenwet opgenomen. De wetswijziging heeft tot gevolg dat iedere gemeente de bevoegdheid heeft om geheel naar eigen inzicht vrijstelling- en ontheffing van dit verbod te verlenen.
 
Regeling tot 1 juli 2013
Tot 1 juli 2013 waren de vrijstelling- en ontheffingsmogelijkheden bij wet beperkt. In de wet was bijvoorbeeld de uitzonderingsbepaling opgenomen dat er maximaal 12 koopzondagen per jaar mochten worden toegestaan, tenzij er sprake was van een toeristisch belang (“toerismebepaling”). Daarnaast was in de wet opgenomen dat de gemeente een ontheffing kon verlenen voor een beperkt aantal supermarkten om op bepaalde zon- en feestdagen open te zijn. Deze bepalingen zijn allemaal vervallen.
 
Regeling na 1 juli 2013
Het verbod blijft ook na 1 juli 2013 van kracht. Iedere gemeente moet met behulp van een verordening vastleggen welke vrijstelling- of ontheffingsmogelijkheden in de betreffende gemeente gelden. Als een gemeente niet vóór 1 juli 2013 een nieuwe verordening heeft ingevoerd, dan blijft de oude regeling gewoon gelden.
 
Praktijk
Een aantal grote gemeenten zoals Eindhoven,  Tilburg en Rotterdam, hebben vooruitlopend op de wetswijziging al in juni 2013 de teugels losgelaten en op iedere zondag koopzondag toegestaan voor alle winkels of in sommige gevallen alleen voor supermarkten.
 
Advies
Informeer bij uw gemeente of er per 1 juli 2013 een nieuwe verordening is of dat er vooruitlopend op een nieuwe verordening al nieuwe regels worden toegepast.