Moet u het loon van de werknemers van uw onderaannemers betalen?

Datum 05-04-2017
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Moet u het loon van de werknemers van uw onderaannemers betalen?

In sommige gevallen kunt u daarvoor worden aangesproken. In artikel 7:613a BW is bepaald dat bij een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk de werkgever en diens opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van het salaris van de werknemers van de werkgever. Is er sprake van een keten van opdrachtgevers, dan kan de werknemer steeds de naast hogere opdrachtgever aanspreken tot betaling van zijn salaris. Mocht de vordering tegen die opdrachtgever niet slagen, dan kan de werknemer de eerstvolgende aanspreken. 

Inmiddels is er een voorstel van wet aangenomen dat deze bepaling ook gaat gelden voor de overeenkomst van goederenvervoer over de weg. Wanneer deze aanvulling in werking gaat treden is nog niet bekend.

Het is voor u dus van belang om te weten of u met een solvabele onderaannemer te maken heeft, anders loopt u het risico dat u opdraait voor het salaris van de werknemers van uw onderaannemer.

Welk risico loopt u?
U loopt het risico tot het loon dat in de keten verschuldigd is geworden. Dit betekent dat het maximaal te betalen bedrag het loonbestanddeel van de opdracht is. In sommige gevallen kan dit behoorlijk oplopen.

Kunt u deze aansprakelijkheid beperken?
U kunt de aansprakelijkheid niet beperken, omdat de regeling van dwingend recht is.
In bepaalde gevallen kunt u wel onder uw aansprakelijkheid uitkomen. U dient aan te tonen dat u, gelet op de omstandigheden van het geval, geen verwijt kan worden gemaakt dat het salaris aan de betreffende medewerkers niet is betaald.

Hoe kunt u dat doen?
Om een kans te maken bij een beroep op niet-verwijtbaarheid kunt u een aantal dingen doen, te weten:

Vooraf:
  • U kunt toetsen of uw onderaannemer liquide is;
  • U kunt zakendoen met bedrijven die een keurmerk of certificaat hebben;
  • U kunt contractuele waarborgen inbouwen om onderbetaling of non-betaling in de keten tegen te gaan.

Achteraf:           
  • Oplossen/bemiddelen bij de signalering van problemen bij onderbetaling;
  • Neem klachten van werknemers serieus en onderzoek de klachten;
  • Voer controles uit.

Of u succesvol een beroep doet op niet-verwijtbaarheid wordt door de rechter getoetst aan de omstandigheden van het geval. De rol van de opdrachtgever en diens handelen of nalaten wordt daarbij nadrukkelijk bekeken.

U doet er verstandig aan om de hiervoor genoemde handelingen vast te leggen in uw contract of in uw algemene voorwaarden. Wilt u meer weten neem dan contact op met Marcel Zuidema, tel 088-1770111.