Oprichten van stamrecht-BV niet meer mogelijk na 1 januari 2014

Datum 22-10-2013
Bericht geschreven door:
Als het aan het kabinet ligt wordt de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 voor nieuwe stamrechten afgeschaft, zodat het vanaf voormelde datum voor gewezen werknemers niet meer mogelijk is om een ontslagvergoeding in een stamrecht-BV te laten storten. Ook de mogelijkheid om het bedrag op een stamrecht bankrekening (banksparen) te storten, zal niet langer bestaan.

Het oprichten van een stamrecht-BV is voor werknemers die een behoorlijk bedrag aan ontslagvergoeding ontvangen een manier om minder belasting over deze vergoeding te betalen. In het geval de ontslagvergoeding door de werkgever ‘gewoon’ op de rekening van de werknemer wordt overgemaakt, kan dit betekenen dat het inkomen van de werknemer in een hogere belastingschijf terechtkomt, waardoor er meer belasting moet worden betaald. Door het bedrag in een stamrecht-BV te (laten) storten, behoeft de werknemer minder belasting te betalen in het jaar waarin de ontslagvergoeding wordt uitgekeerd. De stamrecht-BV keert vervolgens vanaf een bepaalde datum maandelijks een bedrag uit. De belasting zal dan lager uitvallen dan in het geval de ontslagvergoeding ineens aan de werknemer was uitgekeerd. Ook is het oprichten van een stamrecht-BV een manier waarop de gewezen werknemer de ontslagvergoeding als startkapitaal kan gebruiken voor het opstarten van zijn of haar eigen onderneming.

Hoewel de plannen in november 2013 nog in de Tweede Kamer moeten worden behandeld en vervolgens de Eerste Kamer het plan in december 2013 nog zal moeten goedkeuren, doet u er goed aan om niet te lang te wachten. Om nog van de stamrechtvrijstelling te profiteren, dient de ontslagdatum uiterlijk 31 december 2013 te zijn en dient het fiscaal akkoord van de Belastingdienst ook op deze datum te zijn afgegeven. Ook dient het geld voor 31 december 2013 te zijn gestort.

Het gevolg van deze regeling is dat ontslagen werknemers vanaf 1 januari 2014 direct belasting – bij hoge vergoedingen zelfs 52% –  moeten betalen over hun ontslagvergoeding. Verder komt de eis dat stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd te vervallen. Dit betekent dat reeds bestaande stamrechten ineens kunnen worden uitgekeerd. Een verplichting hiertoe bestaat echter niet. Mocht de belastingplichtige ervoor kiezen om het betreffende bedrag ineens te laten uitkeren, dan wordt deze uitkering belast in box 1. De overheid wil stimuleren dat mensen hun stamrechten ineens (laten) uitkeren. Om deze reden wordt slechts 80% van de uitkering belast in het geval het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd.

De plannen doen veel stof opwaaien. Een ontslagvergoeding dient immers ter compensatie van inkomensderving van de ontslagen werknemer. Door de regeling zal er netto minder van de ontslagvergoeding overblijven.

Het is nu afwachten of het plan door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. De Raad van State heeft zich in ieder geval tegen de plannen uitgesproken.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons kantoor op!