Koop nooit een paard zonder een geldig paspoort!

Datum 07-01-2016
Koop nooit een paard zonder een geldig paspoort!

Ieder paard en pony in Nederland is in het bezit van een paardenpaspoort. Dit is sinds 1 juli 2009 verplicht. Het is verboden een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip (transponder). Een paardenpaspoort is bedoeld ter identificatie van het paard. In de meeste gevallen heeft het paard ook een transponder (chip) die in de hals van het dier is ingebracht. Het chipnummer in het paspoort moet gelijk zijn aan het chipnummer in het paard (transponder). De gegevens van het paard worden ook vastgelegd in de database van de paspoortuitgevende instantie.

Let op: het paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs, maar er kunnen wel eigendomsgegevens in worden vastgelegd. Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf gestald is, maar bijvoorbeeld in een pensionstal. Dit mag geen kopie zijn. Het is verstandig om schriftelijk vast te leggen op welke datum het paspoort van een bepaald paard is overhandigd aan de pensionstalhouder. Zowel de eigenaar van het paard, die het paspoort afgeeft, als degene die het in ontvangst neemt ondertekenen deze verklaring.

Het paardenpaspoort geeft het inzicht in de medische behandelingen die het dier heeft ondergaan; dit ter bescherming van de volksgezondheid. En minstens zo belangrijk: als eigenaar geeft u erin aan of het dier wel of niet bestemd is voor de slacht. De verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’ kan niet meer worden gewijzigd. Als in het paspoort door de eigenaar niets is aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Een geldig paardenpaspoort is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan wedstrijden en keuringen. Tevens mag een paard niet vervoerd, geslacht of geëxporteerd worden zonder paspoort.

Controleer bij aankoop van een paard altijd of het paard in het bezit is van een geldig paardenpaspoort. Controleer tevens of het chipnummer in het paard hetzelfde is als het chipnummer dat in het paspoort staat. Pas dan weet u zeker dat het paspoort bij dit paard hoort.
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.