Privacyscan AVG

Datum 11-10-2018
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing binnen de Europese Lidstaten. De AVG voorziet in regelgeving die moet worden nageleefd wanneer organisaties persoonsgegevens verwerken.
 
Persoonsgegevens
Van het verwerken van persoonsgegevens is al snel sprake. Wist u dat het verwerken van persoonsgegevens niet alleen aan de orde is bij het aanleggen en bijhouden van een klantenbestand, maar u ook persoonsgegevens verwerkt indien u bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met uw werknemers opslaat? Daarnaast zijn er bepaalde typen persoonsgegevens die extra aandacht vragen. Denk hierbij aan informatie over iemands afkomst of gezondheid. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat haar prioriteit met betrekking tot het toezicht ligt bij de gezondheidssector. Veel organisaties zijn zich nog niet helemaal bewust van het feit dat de nieuwe verplichtingen uit de AVG ook op hun werkzaamheden van toepassing zijn.
 
Privacyscan
Advocatenkantoor Van Rossum ondersteunt organisaties bij het compliant worden aan de geldende wet- en regelgeving van de AVG. In het kader van de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien, hebben wij een privacyscan ontwikkeld.
 
Tegen een vast bedrag ad € 575-, excl. btw, voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Uiteraard staan wij ook tot uw dienst wanneer blijkt dat er aanpassingen zijn vereist om te zorgen dat u 100% compliant bent. U kunt hierbij onder andere denken aan het opstellen van contracten, het aanpassen van algemene voorwaarden en het implementeren van een intern privacyprotocol. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief.
 
Mocht u op basis van bovenstaande informatie gebruik willen maken van, of meer te weten willen komen over, onze privacyscan, neemt u dan gerust contact met ons op.