Proceskosten, hoe zit dat (ook alweer)?

Datum 20-08-2015
Bericht geschreven door:
Proceskosten, hoe zit dat (ook alweer)?

Aan het voeren van een procedure bij de rechtbank zijn, naast de kosten van een advocaat, kosten verbonden; proceskosten. Proceskosten zijn het griffierecht, kosten van de deurwaarder, kosten van gelegde beslagen, kosten rechtsbijstand en eventuele deskundigen of getuigenverhoren, maar ook reiskosten en verletkosten (inkomensverlies dat een partij lijdt door bij een zitting aanwezig te zijn) (Art 238-241 Rv).

In het civielrecht en in bestuursrechtzaken betaalt u deze kosten in principe zelf. De rechter kan in diens uitspraak de verliezende partij een veroordeling in de proceskosten opleggen (proceskostenveroordeling, Art. 237 Rv).

Worden alle kosten volledig vergoed?              
Helaas niet. De kosten die in principe volledig worden vergoed zijn de kosten voor het betekenen van de dagvaarding, kosten voor een deskundige en kosten die verband houden met gelegde beslagen.

Liquidatietarief
Advocaat (rechtsbijstandskosten) worden bijna nooit volledig vergoed.[1] De te vergoeden kosten voor rechtsbijstand wordt vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief.[2] Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal (genormeerde) werkzaamheden; een soort puntensysteem. Dit systeem is niet bindend maar wordt door bijna alle gerechten wel gevolgd.

Buitengerechtelijke kosten      
Naast voornoemde kosten kan de rechter bepalen dat de verliezende partij buitengerechtelijke kosten moet voldoen. Dit zijn kosten die voorafgaand aan de procedure zijn gemaakt zoals kosten voor incassowerkzaamheden of administratiekosten. Voor het vaststellen van deze kosten is eveneens een richtlijn. [3]

Tot slot               
  • In bijna geen enkel geval is de proceskostenveroordeling gelijk aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit is om de weg naar de rechter betaalbaar te houden. De keuze om wel of niet een procedure te starten of toch voor een schikking te kiezen kan onder meer daarvan afhankelijk zijn. Naast bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die een procedure in beslag kan nemen. Voor advies voor het wel of niet starten van een procedure kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons kantoor.
  • In (familie)relatieprocedures wordt zelden een proceskostenveroordeling bepaald en worden de kosten vaak gecompenseerd. Dit omdat beide partijen geacht worden in gelijke mate verantwoordelijk te zijn voor de aanleiding van de procedure.
  • Nadat de rechter de verliezende partij in de proceskosten heeft veroordeeld dient zelf (via uw advocaat) deze kosten te verhalen bij de verliezende partij.