Regels bij verkoop aan consumenten worden strenger

Datum 12-06-2014
Bericht geschreven door:
Medio juni 2014 worden de regels bij de verkoop aan consumenten aangescherpt. Consumenten profiteren op deze manier van nieuwe Europese rechten voor consumenten. Op deze manier genieten alle consumenten in de Europese Unie van dezelfde consumentenrechten, dit is nu nog niet zo. Doordat de rechten overal hetzelfde zullen zijn ondervinden geen belemmeringen bij het aanbieden van hun diensten buiten de grenzen van hun eigen land. Onder andere zullen de volgende wijzingen doorgevoerd worden.

Wat verandert er?
Verkoopt u een product of dienst aan consumenten? Dan gaan de regels veranderen:
  • U moet het product of de dienst van bepaalde informatie voorzien. Dit geldt voor verkoop op afstand en voor verkoop in uw winkel.
  • Vooraf aan gevinkte hokjes mogen niet meer op uw website. De consument moet uitdrukkelijk toestemming geven voor alle betalingen.
  • U mag bij telefonisch contact niet meer dan het basistarief rekenen.
  • Het risico van beschadiging of verlies gaat pas over op het moment dat de consument het product ontvangt. Levert u het product af bij de buren? Dan gaat dit risico pas over als de consument het pakje bij de buren ophaalt. Wijst de consument zelf de buren aan als bezorgadres? Dan gaat het risico van beschadiging of verlies wel direct over op de consument.
  • Betaalt uw klant met een betaalmiddel zoals een creditcard? Dan mag u de kosten die u hiervoor maakt aan uw klant doorberekenen. U mag niet meer vragen dan de werkelijke kosten.
  • De bedenktijd die uw klant heeft bij een verkoop op afstand of bij colportage wordt minimaal veertien kalenderdagen. Nu is de bedenktijd nog minimaal zeven werkdagen bij verkoop op afstand en acht kalenderdagen bij colportage.
  • Bij verkoop op afstand moet de consument bij de bestelling en betaling uitdrukkelijk bevestigen dat hij akkoord gaat.
Let op: Deze regels zijn speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten. Daarom gelden zij niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B).

Voor wie?
  • Detailhandel
  • Eigenaren van een webwinkel
Wanneer?

De wijziging gaat in per 13 juni 2014. De nieuwe regels gelden alleen voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten.
Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl